Holistisk management og afgræsning på Håbetgården

Kurset på tre dage med fokus på Holistisk management og afgræsning blev afholdt den 23., 24. og 25. juli 2016. (Støttet af Fåreafgiftsfonden)


Se program her.


Læs artikel her.

Gotlandske lam og får trives, har god sundhed med høj tilvækst på økologiske marker og i det holistiske afgræsningssystem

På Håbetgården har vi siden 2015 praktiseret holistisk afgræsning. Det har givet gode erfaringer at bygge videre på og får og lam trives når græsmarksstyringen lykkes.


Vi har 10 folde som deles op i 2 til 3 mindre folde. Hver underfold græsses 2-3 dage. Herved går der mindst 30 dage og op til 60 dage før fårene kommer igen og græsser arealet. Dette begrænser ormetrykket til at være minimalt og sikre frisk græs i hele græsningssæsonen.

Grundlæggende principper i holistisk afgræsning:


 • Dyrene skal ind på et areal med 15-20 cm græs


 • Dyrene skifter fold, når græsset er 10 cm


 • 40 % af græsset er spist, 30% er trampet ned og 30% står tilbage


 • Der skal gå mellem 30-40 dage før dyrene kommer igen


Systemet giver følgende gevinster:


 • Lavere ormetryk, da dyrene topgræsser og ormene falder til jorden.


 • Nedtrampet græs dækker jorden og holder på vandet


 • Omsætningen af organisk materiale over jorden stiger og humus øges


 • Rodarealet under jordoverfladen stiger og tørke kan tåles.


 • Frisk græs til dyrene hele året.


 • God tilvækst hos dyrene


 • Et højere antal dyr pr. ha.


 Haabetgaarden.dk - Håbetvej 32, 4440 Mørkøv - tlf 27 64 48 69  - mail: lisbeth (snabelA) haabetgaarden.dk


© 2011